Uusimmat kirjoitukset

Mikä ihmeen ICSU?

Keskiviikko 5.11.2008 klo 13:03 - Kari Raivio


Kansainvälinen Tiedeneuvosto ICSU (International Council for Science) on suurin kansainvälinen tieteen yhteistyöorganisaatio, ja Suomi on ollut sen jäsen alusta eli vuodesta 1931 asti. Suomalaiset tutkijat ovat mukana kaikissa ICSUn 30 kansainvälisessä tieteellisessä unionissa, joilla useimmilla on täällä kansallinen komitea.

Icsun tehtävänä on ensinnäkin suunnitella, koordinoida ja arvioida suuria kansainvälisiä tutkimusohjelmia, joista tärkeimmät liittyvät globaalimuutokseen. Yhden osaohjelman (iLEAPS eli integrated Land Ecosystem-Atmospheric Processes Study) kansainvälinen toimisto on Helsingin yliopiston fysikaalisten tieteiden laitoksella (prof. Markku Kulmala). Toiseksi ICSU toimii YKn ja sen alajärjestöjen (UNESCO, UNEP) tieteellisenä asiantuntijaelimenä ja pyrkii muutoinkin tuomaan tutkimustiedon mukaan yhteiskunnalliseen päätöksentekoon. Kolmanneksi ICSU vaalii tieteen universaalisuutta, tutkijoiden vapautta ja vastuuta sekä oikeutta tutkimustiedon saantiin ja käyttöön kaikissa maissa.

Koska ICSU on monelle aktiivitutkijallekin varsin tuntematon olio, lisätekstinä hieman perustietoa, jota organisaation verkkosivuilta löytyy lisää (www.icsu.org). 

Avainsanat: kansainvälinen tiedeyhteistyö, ilmastonmuutos,


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini